Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Van vroeger tot nu

Logo Klenckerheugte

Knop naar Vereniging Knop naar Bestuur Knop naar Lidmaatschap Knop naar Laatste Nieuws
Knop naar Het Tijdschrift Knop naar Archief Knop naar Expositie Knop naar Agenda
Knop naar Werkgroepen Knop naar Foto vh Kwartaal Knop naar Winkel Knop naar ANBI

De Vereniging
De vereniging is opgericht op 26 maart 2001.
Als naam is gekozen Klenckerheugte (suggestie van W. Hegen uit Gees). In het westen van het werkgebied ligt de Klinkenbarg en in het oosten de havezate De Klencke. Door deze twee historische namen samen te voegen is de naam Klenckerheugte ontstaan. In het logo (ontwerp van K. Schepers) komen beide monumenten in gestileerde vorm voor.
Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en naaste omgeving.

In de statuten staat als doelstelling vermeld:
Het bevorderen van de studie en het uitbreiden van de kennis van de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
-Het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen.
-Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.
-Het uitgeven van een periodiek en van incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift, biografieën en monografieën.

Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent:
-Er is geen successie- of schenkingsrecht verschuldigd over erfenissen en schenkingen die Klenckerheugte ontvangt voor het algemeen belang.
-Giften aan Klenckerheugte zijn voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Dit kan van belang zijn voor uw belastingaangifte !!

Historische informatie betreffende de stad Coevorden en de andere dorpen in de gemeente Coevorden vindt u op de historische website van de gemeente Coevorden. U vindt daar ook liks naar de andere historische verenigingen in de gemeente Coevorden: http://geschiedenis.coevorden.nl/

Knop naar top

Het Bestuur
-Voorzitter: dhr. L. Zwaan
 Dorpsstraat 64, 7863 PD  Gees - telefoon: (0524) 29 12 95
 e-mail:
-Secretaris: dhr. G. Brinkman
 Edveensweg 26, 7861 AN  Oosterhesselen - telefoon: 06-28 94 78 12
 e-mail:
-Penningmeester & Ledenadministratie: dhr. H. Meijer
 De Hulderts 9, 7861 AX Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 19 63
 e-mail:
-Lid: mevr. L. Kuipers-Staal
 Rister 36, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 21 31
 e-mail:
-Lid: mevr. T. Oosting-Hidding
 De Brinkies 8/A, 7863 TM  Gees - telefoon: (0524) 58 13 26
 e-mail:
-Lid: dhr. H. ten Napel
 Toldijk 25, 7864 TL  Zwinderen - telefoon: (0524) 29 13 68
 e-mail:
-Lid: mevr. W. Vleems-Hendriks
 Goringbos 2, 7863 PZ  Gees - telefoon: (0524) 58 13 78
 e-mail:
Knop naar top

Het Lidmaatschap
De contributie bedraagt voor 2022: € 18,00 per jaar. Gezinsleden € 5,00.
Leden van de vereniging, die € 18,00 contributie betalen, ontvangen het tijdschrift Klenckerheugte gratis. Het lidmaatschap van de vereniging kan elk moment ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar. Opgave lidmaatschap bij de secretaris. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. Ook zijn de leden welkom bij de lezingen en andere activiteiten die regelmatig worden gehouden. Nieuwe leden kunnen - zolang de voorraad strekt - reeds verschenen nummers van ons tijdschrift Klenckerheugte verkrijgen voor € 6,00 (jaargangen 2001 t/m 2017 halve prijs).

Knop naar top

Laatste Nieuws
Uitstel Algemene Ledenvergadering 8 februari 2022
In verband met de te verwachten coronamaatregelen heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering van 8 februari te laten vervallen en uit te stellen naar 12 april 2022. In onze bestuursmededelingen van januari ontvangen de leden de agenda voor deze vergadering.

De Canon Klenckerheugte
Voor- en achterkant van het boek "Canon Klenckerheugte"
Onlangs heeft de Historische Vereniging Klenckerheugte een nieuw lees- en kijkboek het licht doen zien, de Canon Klenckerheugte. In dit boek wordt de geschiedenis van Zwinderen, Gees en Oosterhesselen en omgeving beschreven in vijftig zogenaamde vensters. Ieder venster beschrijft overzichtelijk en toegankelijk een onderwerp dat van belang is voor de geschiedenis van het gebied. Het boek telt 264 pagina's en is geïllustreerd met ongeveer vijfhonderd afbeeldingen.

Op 26 maart jl. bestond de Historische Vereniging Klenckerheugte twintig jaar. Bij de viering van het 15-jarig bestaan ontstond het idee een canon te maken en die bij de viering van het 20-jarig bestaan te presenteren. Het boek was op tijd klaar. Helaas kon de presentatie tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van de vereniging vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden.

Leden van Klenckerheugte krijgen het boek gratis. Nieuwe leden krijgen het boek eveneens gratis onder de voorwaarde dat zij minimaal twee jaar lid blijven. Het lidmaatschap van de vereniging kost € 18,00 per jaar. Wilt u lid worden van de vereniging en naast dit mooie boek jaarlijks vier tijdschriften met interessante artikelen ontvangen? Meldt u dan aan als lid bij Herman Meijer (tel.: 06 10 72 77 79 of e-mail: ). Het lidmaatschap geeft tevens het recht de ledenavonden te bezoeken en (over het algemeen gratis) deel te nemen aan andere activiteiten die de vereniging organiseert. Wilt u alleen een boek kopen? Neem dan contact op met bestuurslid Lammie Kuipers (tel.: 06 23 69 58 22 of e-mail: ). Losse boeken kosten € 25,00 per stuk.

Historische wandelroutes in Gees
In het dorp Gees zijn vanaf heden twee wandelroutes beschikbaar: "Historische Gees Beleefroute", een wandeling door het dorp Gees en de "Natuur Beleefroute Gees", een route langs 21 archeologische, historische en natuurlijke plekken. Deze wandelingen zijn ontwikkeld door een werkgroep van inwoners van Gees en de Historische Vereniging Klenckerheugte. De wandelboekjes zijn verkrijgbaar voor € 2,00 o.a. bij IJssalon Talenti, bij T.I.P. Gees en bij de Beeldentuin Gees.
De mogelijkheid bestaat dat u deze route onder begeleiding van een gids kunt maken.

Boek: "Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand"
Vanwege het grote succes moeten wij u mededelen dat het boek geheel is uitverkocht.

Knop naar top

Het tijdschrift "Klenckerheugte"
Klenckerheugte is het tijdschrift van de historische vereniging Klenckerheugte, dat vier keer per jaar uitkomt. Leden van de vereniging en anderen spitten in de historie van de voormalige gemeente Oosterhesselen en publiceren hierover in dit tijdschrift.

De redactie
-A. Kamping
 Burg. De Kockstraat 15, 7861 AA  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 13 88
-A. Meijer
 Hofakkers 8, 7861 AS  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 22 26 44
-H.J. Lesschen (eindredactie)
 Rister 46, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 15 05
 e-mail:

Productie van ons tijdschrift: Uitgeverij Drenthe - Druk: Van Liere Media, Emmen.

Verschijningsdata:
- Nummer 1: begin februari;
- Nummer 2: begin mei;
- Nummer 3: eind augustus/begin september;
- Nummer 4: begin november.

Verkooppunten losse, nieuw verschenen nummers:
Drogisterij Koopman, Witte Zand 18 te Oosterhesselen;
Spar Nijland, Burg. de Kockstraat 61 te Oosterhesselen;
Coop Oosterhuis, Edveensweg 14 te Oosterhesselen;
T.I.P., Dorpsstraat 47 te Gees.
Knop naar top

Korte Inhoud van de laatste 4 nummers
Knop naar nummer 2022-1 Knop naar nummer 2021-4 Knop naar nummer 2021-3 Knop naar nummer 2021-2

Nummer januari 2022 jaargang 22 nr 1

- Annie Boesjes, twaalf jaar vroedvrouw in Oosterhesselen en Zweeloo -
Jan Pier Cleveringa
Op 25 jarige leeftijd besloot Annie Boesjes uit Gees verloskundige te worden. Na haar opleiding in Groningen was zij van 1919 tot 1931 vroedvrouw in de gemeente Oosterhesselen en Zweeloo en van 1931 tot 1940 gemeenteverloskundige te Veendam. Zij overleed net voor de oorlog uitbrak op 48 jarige leeftijd in maart 1940 te Gees, waar zij toen bij haar broer verbleef.

- Kuj goed melken? -
Herman Meijer
In de expositieruimte van Klenckerheugte in de Hesselerhof hangen twee ingelijste diploma’s: het “Getuigschrift voor goed melken” van Klaas Schepers en het diploma “Voormelker” van zijn zoon Henk. Deze diploma’s zijn behaald in respectievelijk 1926 en 1956.

- Veldnamen, cultuurhistorisch erfgoed - De taal van het landschap -
Harm Jan Lesschen
Mooie namen in stee van nummers
Ach het is jao een aole wet
Het laand giet pas veur je leven
Aj weet hoe ’t stukkie het
Knop naar top

Nummer november 2021 jaargang 21 nr 4

- Dramatische gebeurtenis in het Middendorp -
Herman Meijer
In een krantenbericht uit 1896 werd een noodlottig ongeval beschreven dat veldwachter Harm Koopman overkwam, destijds woonachtig in het Middendorp in Oosterhesselen.

- Dreiging bij de Nieuw-Zwinderse sluis -
Huib Minderhoud
Geert Wieringa van Wieringa architectenbureau deed de burgemeester van Oosterhesselen in 1928 het idee aan de hand ook een kanaal te graven tussen Coevorden en de Verlengde Hoogeveensche vaart. In 1932 likte het hem genoeg middelen bijeen te krijgen en in 1938 kwam het betreffende kanaal gereed.

- De landbouw in Oosterhesselen, Gees en Zwinderen -
Gerrit Hegen
De geschiedenis van de landbouw in Oosterhesselen, Gees en Zwinderen begint ongeveer 4000 jaar voor Chr. De komst van de eerste boeren in dit gebied betekent het begin van een ontwikkeling die doorloopt tot en met vandaag.

- Van logement tot appartementenboerderij -
Harm Jan Lesschen
De boerderij Burg. De Kocksttraat 57 in Oosterhesselen wordt in 1850 gebouwd. Een tijdlang doet het dienst als logement, gemeentehuis, boerderij van Hendrik Vleems en openbare bibliotheek. In 2019 wordt de boerderij gekocht door een projectontwikkelaar, die er appartementen in wil maken.

- Aanvullende informatie over de molen van Pol in Gees -
In de vorige uitgave van Klenckerheugte stond abusievelijk dat de molen van Pol aan de Schaapveensweg heeft gestaan ter hoogte van nr 9. De beltmolen stond echter iets verder buiten het dorp achter de woning met huisnummer 14.
Knop naar top

Nummer september 2021 jaargang 21 nr 3

- Oosterhesselen, knooppunt van railverbindingen -
Jan Rijksen
Recent bezochten wij Het Tramlokaal te Meppen, waar vroeger de tram stopte bij café Nijhoving. Dit bracht mij op,het idee mij te verdiepen in het rijke tramverleden van Drenthe, met name die van de EDS.

- Zwinderen in rep en roer -
Jakob de Weerd
Of het nu gaat om een ruzie, een brand, een diefstal of een moord, in bijna elk dorp is in de loop der jaren iets opmerkelijks gebeurd. Zwinderen is daarop geen uitzondering.

- Dierenarts Rozeman -
Rieks Rozeman
Na een late start, vanwege de Duitse bezetting en zijn tijd in het leger in voormalig Nederlands-Indië, studeerde Albert Rozeman in 1955 af aan de diergeneeskundige faculteit te Utrecht.

- De windmolens van Oosterhesselen en Gees -
Jan Pier Cleveringa
In Oosterhesselen en Gees hebben in het verleden zes windmolens gestaan.

Knop naar top

Nummer mei 2021, jaargang 21 nr. 2

In plaats van dit tijdschrift is de CANON VAN KLENCKERHEUGTE uitgebracht als cadeau voor het 20-jarig bestaan van de vereniging.
Knop naar top

Archief
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen is door ons een archief ingericht voor boeken, geschriften, foto's, krantenknipsels enz.

Het archief is (gratis) voor publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 2 februari, 19 februari, 2 maart, 19 maart, 6 april, 16 april, 4 mei en 21 mei 2022.

U kunt tijdens de openingsuren de aanwezige stukken inzien. Tevens bestaat de mogelijkheid stukken (tegen betaling) te laten kopieëren. Verder is het mogelijk, in overleg met de archivarissen, stukken mee te nemen naar huis ter inzage. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze stukken door te geven aan anderen. In overleg met de archivarissen wordt overeengekomen hoe lang u deze stukken thuis kunt houden. Tijdens de openingsuren kunt u tevens ons fotoarchief inzien.

Bent u in het bezit van foto's met oude dorpsgezichten, foto's van dorpsfeesten of optochten, oude familiefoto's of welke foto's van vroeger dan ook? Neem ze eens even mee naar ons fotoarchief en laat deze foto's daar scannen, zodat ze voor latere tijden bewaard blijven.

Combineer uw bezoek aan het archief met een bezoek aan onze expositieruimte.

Archivarissen:
Geert Engberts, telefoon (0524) 58 14 54, en Willy Gossen, telefoon (0524) 58 22 66.

Knop naar top

Expositie
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen hebben wij een expositieruimte ingericht van allerlei gebruiksvoorwerpen.

De expositieruimte is (gratis) voor het publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 2 februari, 19 februari, 2 maart, 19 maart, 6 april, 16 april, 4 mei en 21 mei 2022.

In deze twee ruimtes zijn tal van oude gebruiksvoorwerpen te bekijken en wordt door de aanwezige vrijwilligers uitleg gegeven over het toenmalige gebruik van deze voorwerpen.

Indien u een kijkje wilt nemenin onze expositieruimte en archief, op een dag dat deze niet open is, in het kader van een familiedag, personeelsuitje of reünie, neem dan contact op met de beheerder.

Beheerder expositieruimte:
Jan Geitz, telefoon: (0524) 58 05 03, e-mail:

Knop naar top

Agenda 2022
 
Alle activiteiten onder voorwaarde dat de Corona-maatregelen het toelaten
 
12 aprLedenavond.
 Spreker Dhr. H.J. Lesschen met als onderwerp: De periode 1940-1945 in
 Zwinderen, Gees en Oosterhesselen.
 Aanvang 19:45 uur, zaal De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
11 oktLedenavond.
 Spreker Dhr. B. Hanskamp met als onderwerp: Gewogen ruimte 2020.
 Aanvang 19:45 uur, zaal De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
08 novBegrotingsvergadering.
 Spreker Dhr G. Hegen met als onderwerp: De geschiedenis en het
 perspectief van de landbouw in onze streek.
 Aanvang 19:45 uur, zaal De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.

Knop naar top

Werkgroepen
We kennen thans de volgende werkgroepen:

Werkgroep Foto's
Deze werkgroep zorgt onder meer voor foto's bij onze activiteiten en bijeenkomsten.
Contactpersoon: Lucas Jalving,
telefoon: (0524) 58 13 53, e-mail:

Werkgroep Monumenten
Het doel van deze werkgroep is het inventariseren van monumenten in ons werkgebied, het vastleggen van de (bewonings)geschiedenis van het monument en het t.z.t. publiceren van de gegevens.
De eerste publicatie van de werkgroep is opgenomen in het tijdschrift Klenckerheugte, 10e jaargang nr. 4, november 2010 en gaat over Oude Steeg 9 te Gees.
Contactpersoon: Mieke Venhorst,
telefoon: (0524) 58 21 12, e-mail:

Opgeheven werkgroepen
Enkele werkgroepen hebben hun onderzoek reeds afgerond en de resultaten gepubliceerd. Deze publicaties zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar (zie bij De Winkel).

Knop naar top

Foto van het Kwartaal
"Winter in de Aolde Mao" bij Gees
"Winter in de Aolde Mao bij Gees"

Knop naar top

De Winkel
We kunnen u het volgende aanbieden:

Boeken
 Titel / Omschrijving
15,00 Berend Hoving, schilder uit Oosterhesselen.
25,00 Canon Klenckerheugte.
15,00 De kerk in het midden.
2,50 De waterradmolen op de Klencke.
19,90 En de Boermarke van Gees in het bijzonder.
3,00 Fietsroute "De Toorn van Tunaer".
10,00 Genealogie Johanna Paulina Aberson.
5,00 Het fotoboekje van Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en Geesbrug.
10,00 Oosterhesselen, een buurtschap en haar marke.
20,00 Van Grenssteen tot Kunstwerk, beelden en monumenten uit
  de gemeente Coevorden.
15,00 Van Spieker tot Spoorbrug.
2,00 Wandelroute "De Toorn van Tunaer".
24,95 Wij, eenvoudige Drentse lui (Ger de Leeuw).
35,00 Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand. Uitverkocht!
 
Publicaties van onze werkgroepen
 Titel
5,00 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Oosterhesselen.
5,00 Esnamen Oosterhesselen.
2,50 Esnamen Gees.
2,50 Esnamen Zwinderen.
2,50 K.I. Vereniging Oosterhesselen en Omstreken te Gees.
7,50 Oosterhesselen in de jaren 1930-1950.
 
Publicaties van derden
 Titel
3,00 Geschiedenis van het kasteel te Coevorden.
2,50 Vestingwerken Coevorden.
 
Overigen
 Omschrijving
18,00 Cadeaubon voor een jaar lidmaatschap.
6,00 Losse (oude) nummers (jaargangen 2001 t/m 2017 halve prijs).
5,00 Opbergcassettes voor ons tijdschrift.

Knop naar top

ANBI
De Historische Vereniging "Klenckerheugte" te Oosterhesselen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekend dat de vereniging schenkingen mag ontvangen zonder dat hiervoor schenkingsrechten of successierechten voor zijn verschuldigd. Giften en schenkingen aan onze vereniging zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de hiervoor geldende regels). Per 1 januari 2015 gelden voor de ANBI-instellingen nieuwe regels. Onderstaand vindt u de gegevens die voor u van belang zijn.

Verenigingsnaam:Historische Vereniging "Klenckerheugte".
Fiscaal nummer:8162 33 044.
Contactgegevens:G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN Oosterhesselen.
Bestuurssamenstelling:Zie onder Het Bestuur (klik hier).
Beleidsplan:Zie onder Agenda (klik hier).
Beloningsbeleid:Bestuurders en werkgroepleden zijn onbezoldigd.
Doelstelling:Zie onder De Vereniging (klik hier).

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2020:

In verband met de Covid-19 pandemie en de daaruit voorvloeiende overheidsmaatregelen zijn er in 2020 geen activiteiten geweest.

Financieel verslag 2020:

Balans per 31 december 2020
ActivaBedragPassivaBedrag
Kas135Algemene reserve10.577
Bank25.285Bestemmingsreserves13.612
Te ontvangen / Vooruit betaald0Te betalen / Vooruit ontvangen54
  Voordelig saldo1.177
    
 25.420 25.420

Staat van Baten en Lasten 2020
LastenBedragBatenBedrag
Tijdschrift7.968Contributies11.286
Activiteiten22Subsidies866
Werkgroepen198Projecten boeken2.505
Archief en Expositieruimte1.830Overige baten252
Ledenwerving en Voorlichting0  
Projecten boeken2.505  
Overige kosten1.209  
Voordelig saldo1.177  
    
 14.909 14.909

Toelichting balans:

Bestemmingsreserves
De vereniging kent de volgende bestemmingsreserves: reserve archief- en expositieruimte, reserve tijdschrift, en reserve publicaties.

Te ontvangen / vooruitbetaald
Deze post betreft vooruit ontvangen contributies voor 2021.

Toelichting staat van baten en lasten:

Tijdschrift
Hieronder vallen de kosten van het drukken en het verzenden van het tijdschrift dat de vereniging vier keer per jaar uitgeeft alsmede de kosten van de redactie.

Activiteiten
Hieronder vallen de kosten van de ledenbijeenkomsten van de vereniging.

Overige kosten
Hieronder vallen de kosten van het secretariaat, de bestuursmededelingen, de inning van contributie, porti, verzekeringen, bank- vergader- en representatiekosten en de kosten van aanschaf van boeken.

Projecten boeken
Hieronder vallen de nagekomen opbrengsten van het in 2019 uitgegeven boek over Zwinderen alsmede vooruit ontvangen subsidies voor het in 2021 uit te geven boek Canon Klenckerheugte.

Overige baten
Hieronder vallen de opbrengsten van verkoop van boeken, tijdschriften en rapportages van werkgroepen, renteopbrengsten en diverse overige baten.

Knop naar top