Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Colofon
Donateurschap

U kunt donateur worden voor een minimum bedrag van € 5,= per jaar. U steunt ons én u krijgt daarvoor desgewenst ook een speciaal e-mailadres waarmee u kunt laten zien dat u bij Oosterhesselen hoort.

We zouden graag zien dat u de standaardvorm: voornaam.achternaam@oosterhesselen.eu aanhoudt. Alleen voorletters mag natuurlijk ook. Of bijvoorbeeld: soortbedrijf.naam, zoals: bakkerij.jansen enz. Voor een secretariaat: secretaris.naamvereniging@oosterhesselen.eu is dit ideaal, u verhuist dit adres gewoon naar een eventuele nieuwe secretaris. Nooit meer adreswijzigingen rondsturen na een bestuurswisseling! De post komt gewoon op het nieuwe adres aan. Ook voor andere wisselende functies is dit dè oplossing.

Er is echter één máár bij: dit e-mailadres werkt alleen bovenop uw bestaande, normale e-mailadres bij een gangbare provider. Uw bestaande e-mailadres blijft ook gewoon werken en u behoeft dus geen adreswijzigingen te versturen. Als u géén normaal e-mailadres heeft dan werkt dit helaas niet!

Wil u mee doen, stuur ons even een mailtje en wij sturen u een nauwkeurige instructie hoe u dat nieuwe adres moet invoeren op uw eigen computer.

Verder zijn de onderstaande regels van toepassing:

Ingang, beëindiging en betaling
Het donateurschap gaat in op het moment dat wij de donatie ontvangen op de rekening van Stichting SeniorWeb Oosterhesselen, IBAN nr. NL05 RABO 0349 6323 91 (svp vermelden: Donatie website OH). Omdat het eerste jaar meestal een gebroken jaar zal zijn, betaalt u voor dat eerste jaar een bedrag evenredig aan het hele aantal maanden tot 1 januari van het volgende jaar. Het bedrag wordt afgerond op 10 cent (zie de tabel hieronder). Vanwege de geringe bedragen sturen we geen facturen en betalingsherinneringen. Het donatiebedrag moet uiterlijk de 1e januari van ieder jaar op de hiervoor vermelde rekening staan. Zo niet dan nemen wij aan dat u de donatie beëindigt en wordt de mailbox opgeheven.

U wordt donateur in de maandU betaalt
januari€ 4,60
februari€ 4,20
maart€ 3,80
april€ 3,30
mei€ 2,90
juni€ 2,50
 
U wordt donateur in de maandU betaalt
juli€ 2,10
augustus€ 1,70
september€ 1,30
oktober€ 0,80
november€ 0,40
december€ 5,00

E-mailadressen
Als u gebruik wil maken van het recht op een e-mailadres (het is niet verplicht) stuur ons dan een mailtje met het gewenste adres (aan: ).
E-mailadressen moeten uniek zijn en worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst van aanvraag. Mocht het door u gekozen adres al bij ons geregistreerd zijn dan moet een ander adres gekozen worden. Zodra uw donatie bij ons binnen is wordt uw e-mailadres geactiveerd.

Grootte van de mailbox
De totale omvang van uw mail op de server mag de 10 MB niet overschrijden.

Minimum Donatiebedrag
Het minimum donatiebedrag is € 5,00.
Het Webteam behoudt zich het recht voor om bij kostenstijgingen het minimale donatiebedrag te wijzigen.